Masaż terapeutycznyNajwyższym celem MA-URI Bodywork jest pomoc w przywróceniu Twojemu życiu oryginalnej pełni. Pełnia oznacza doskonałą równowagę pomiędzy Twoim ciałem fizycznym i zdrowiem, emocjami, przekonaniami i przeznaczeniem.

MA-URI Bodywork jest rozbudowanym, wyjątkowo pięknym rytuałem, wykonywanym przez Praktyka dla osoby na stole. Wykorzystuje rytm muzyki, specjalny taniec, nacisk przedramion, słowa klucze i oddech jako narzędzia pozwalające osobie poddającej się sesji na podniesienie poziomu witalnej energii, na uwolnienie traumy emocjonalnej.

Ciało jest uważane za naczynie dla osobistej jaźni, zasobnik informacji o naszych mocnych stronach i słabościach, o przekonaniach i zakodowanych w procesie edukacji wzorcach emocjonalnych. 

Ciało jest także bramą do wspomnień trans-pokoleniowych (traum rodowych), które mogą wpływać na nasze aktualne wybory, aspiracje, relacje i poczucie spełnienia. 

Sesja MA-URI Bodywork, dzięki temu, że dociera do bardzo głębokiego poziomu podświadomości, do którego nie mamy często dostępu podczas tradycyjnej psychoterapii, pozwala na trwałe uzdrowienie wzorców lęku i połączenie z pierwotnym stanem akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Sesja odbywa się w warunkach pełnego poszanowania intymności, na ciele rozebranym (części intymne są zakryte), przy użyciu ciepłej oliwki.